Homepage » Adventure Games » Doom (Game ID:  2903)       This game  times played.


Doom Game Description:

Dünya sava? konseyi taraf?ndan hayata geçirilen Gümü? gelecek uzay istasyonu projesi, büyük uzay istasyonunun yap?m? tamamland?ktan sonra hayata geçirildi, daha ilk gününden marsl? yarat?klar?n istilas?na u?rayan uzay istasyonuna yarat?klar? yok etmek ve istasyonu istilac? marsl?lardan kurtarmak görevi ile gönderiliyorsunuz. Oyun yüklendikten sonra PLAY GAME butonuna bas?n, Ana menu ekran?nda START GAME butonuna basarak oyuna ba?lay?n, tan?t?m ekran?n? SKIP butonu ile geçebilirsiniz, oyunda bir çok marsl? yarat?kla sava?man?z gerekiyor, klavyeden yön tu?lar?n? kullanarak hareket edin, SPACE tu?u ile ate? edin, V tu?u ile el bombas? at?n, SHIFT ve yön tu?lar? ile ad?m ad?m ilerleyin, C tu?u ile as?larak ilerleyin ve kap?lara saklan?n. ?yi e?lenceler..

Comment with Facebook